Government Hostels in Mahesana

Enlisted below list of Government Hostels in Mahesana, Gujarat State for Boys & Girls

20 Mahesana 34 Govt Boys Hostel Mahesana B/h RTO, Nr. Sardar Dairy, Mahesana A’bad Highway, Mahsana (Govt. Qrs) 50
35 Govt Boys Hostel Visnagar Bldg of Barot Rajnikant Dahyabhai, Sardar Patel MKT, 1st floor, Visnagar, Dist Mehsana 50
36 Govt Girls Hostel Mehsana B/h RTO, Nr. Sardar Dairy, Mehsana Abad Highway, Mehsana (Govt. Qrs) 50
Open chat
1
Jay Bhim, How can I help you?